top of page

Kvartalsrapport

En kvartalsrapport er noe som blir utført av selskap fire ganger i året, altså hvert kvartal. Disse rapportene blir laget for å gi en oversikt over hvordan det går med driften/det finansielle i selskapet. Den er laget for å informere dagens eiere samt potensielt nye eiere.

Disse rapportene inneholder derfor viktig informasjon om selskapets økonomisk tilstand og virksomhetens helse. Det er da ting som driftsresultat, egenkapital, omsetning, gjeld, osv som blir beskrevet. Bet blir ofte også inkludert notater og informasjon som gir innsikt i selskapets drift, forretningsmodell og om deres fremtidige planer.

bottom of page