top of page

Korrelasjon

Er et enkelt mål på hvor mye to størrelser som er målbare henger sammen med hverandre.

Innen finans er korrelasjon ofte et mål på hvor mye to helt forskjellige marked, sektorer eller instrument henger sammen. Altså om et markedet eller instrumentet går opp, så går også det positivt korrelerte instrumentet også opp.

Det er også et begrep som heter negativ korrelasjon. Her er det da altså to marked eller instrument som går motsatt av hverandre. Altså om et instrumentet går opp, så går det negativt korrelerte instrumentet/markedet ned.

Disse korrelasjonene er noe du selv kan finne ved å studere historiske charts/prisgrafer, eller ved å se andres tekniske og fundamentale analyser på forskjellige marked og instrumenter.

bottom of page