top of page

Korreksjon

Er når en eller flere aksjeindekser og børser har en periode med kursfall. Dette kursfallet skjer ofte over en kort tidsperiode. En korreksjon er som regel definert som et fall på rundt 10%, men kan også brukes om mindre kursfall.

bottom of page