top of page

Kontrær

Er en person som går "mot strømmen". Innen finans er det ofte investorer som handler instrument og gjør strategier som er totalt motsatt fra hva resten av markedet foretar seg. Det kan ofte være investorer som prøver å "time" en topp eller bunn, eller ser muligheter andre investorer ikke gjør.

Et eksempel på en kontrær investor er Nassim Nicholas Taleb. Han beskriver sine kontrære strategier og tanker i boken Black Swan:

https://www.amazon.com/Black-Swan-Improbable-Robustness-Fragility/dp/081297381X

bottom of page