top of page

Kognitiv Bias

Er psykologiske tankefeil personer kan gjøre. Disse feilene gjør at vi kan ta systemiske avvik fra hva som ville vært den mest rasjonelle oppfatningen, vurderingen og beslutningen. Slike situasjoner kan oppstå når hjernen må forenkle informasjon når den tolker og sorterer den. Det kan også oppstå når du må handle spontant basert på din indre intuisjon, ofte uten at du har fått tenkt deg skikkelig om.

Slike kognitive biaser kan føre til at du unngår og ta til deg informasjon som er i strid med eksisterende virkelighetsoppfattelse. Du vil da være bestemt på din egen oppfattelse av situasjonen i stedet for å endre mening.

Det finnes flere slike kognitive biaser, og det er nesten umulig og ikke bli påvirket av dette fenomenet. Det hjelper uansett å være klar over at du og hjernen din hele tiden blir påvirket av slike biaser Ved å være bevisst, kan det bli enklere å se på "andre sider av saken", selv om du har bestemt deg for at din oppfatning er rett.

bottom of page