top of page

Kapitalskatt

Er skatt norske skatteytere må betale på arbeidende kapital. Enkelt og greit er det all realisert gevinst du har fått på kapitalinntekter. Med kapitalinntekter menes det inntekter som aksjegevinst, aksjeutbytte, realisert gevinst på fond, valutahandel, kryptovaluta handel, utleie av eiendom, osv.

Pr. 2022 er kapitalskattens prosentsats lik 22%. For kapitalskatt på inntekter relatert til aksjer og fond har staten lagt til en oppjusteringsfaktor, denne er pr. 2022 på 1.6. Det vil si at den effektive beskatningen på disse aktivaene er på 35,2%. I tillegg har vi skjermingsfradrag, som blir trukket fra denne beskatningen. Se link fra skatteetaten:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/skatteregler-for-gevinsttap-ved-realisasjoner-og-aksjeutbytte/

bottom of page