top of page

Intrinsik verdi - Intrinsic Value

Er en en måte å beskrive hva en ressurs eller instrument er verdt og har av reelle verdier. Det er et begrep som ofte blir brukt av investorer som analyserer selskap gjennom fundamentale og tekniske vilkår. Dette for å se om det er noen underliggende verdier i selskapet/instrumentet.

Når du skal se etter en reell/intrinsik verdi, må du identifisere de underliggende verdiene det aktuelle selskapet innehar. Underliggende verdier kan være;

Fysiske objekter med en underliggende verdi (bygg, råvarer, teknologi, osv.)
Inntekter
Ressurser i selskapet
Kontrakter som selskapet har inngått
Eierskap i land
Nøkkelpersonell

Det finnes flere modeller for utregning av intrinsik verdi, men du enkelt komme i gang med å bruke de underliggende verdiene over, samt andre du verdier du syntes det er logisk å ta med som grunnlag for utregninger.

Når det kommer til intrinsik verdi av opsjoner ser du på forskjellen mellom "strikeprice" og den nåværende prisen på det underliggende instrumentet. Dette for å se om opsjonen er OTM (out of the money), ATM (at the money) eller ITM (in the money). Som igjen sier noe om opsjonen pr. i dag faktisk har en reell verdi. Du finner mer om dette i fanene for opsjoner.

bottom of page