top of page

Institusjonell investor

Er organisasjoner og selskap som har som formål å drive med investeringsvirksomheter. De kan i mange tilfeller gjøre de dette på vegne av eksterne klienter. Med det menes det da, pensjonsfond, hedgefond, familiefond, interesseorganisasjoner, osv.

Slike institusjonelle organisasjoner forvalter derfor ofte store porteføljer med mye kapital. De tar som regel større posisjoner i selskapene de er investert i. Det er ofte slike organisasjoner vi ser på toop 10 listen av største eiere i selskap.

bottom of page