top of page

Inntjening/Bunnlinje

Inntjening hva et selskap har tjent og sitter igjen med etter å ha betalt skatt. Det blir også noen ganger referert til som profitt eller bunnlinje.

bottom of page