top of page

Innsider

Er en person som kjenner et selskap eller en organisasjon fra "innsiden". Med innsiden menes for eksempel styreledere, dagligledere, venner eller nært bekjente av de som drifter et selskap eller en organisasjon. I noen sammenhenger kan denne personen derfor vite mer enn "massene" om driften til det aktuelle selskapet.

I visse situasjoner kan det være ulovlig å handle på slik "innsideinformasjon". Det kan være situasjoner der innsidere sitter på informasjon som enda ikke er sendt til markedet. Det kan være spesial-informasjon som at det er vunnet en kontrakt, at selskapet har fått inn partnere eller at det skal utføres en emisjon.

bottom of page