top of page

In The Money (ITM) og Out Of The Money (OTM)

Er en forkortelse som brukes sammen med opsjoner. ITM er opsjoner som innehar intrinsik verdi, som vil si at opsjonen har en reel verdi. In the money betyr derfor at opsjonen har verdi i at "strikepricen" ligger i favør av dagens prising av det underliggende instrumentet.

Selv om du har en opsjon som er ITM, betyr ikke det at du kommer til å tjene penger på opsjonen/handelen. Andre ting som spiller inn er opsjonskontraktens pris, hvor lenge det er igjen av opsjonskontrakten (expiry), megleravgifter, osv.


Out of the money (OTM) er det motsatte av ITM. Disse opsjonene har ikke en "strikeprice" som ligger i favør av dagens prising av instrumentet. Enkelt forklart er "strikepricen" til opsjonen over eller under dagens prising av det underliggende instrumentet. Den er også feil vei i forhold til om det er en Call eller Put opsjon.Enkelt forklart har derfor en ITM opsjon en reell/intrinsik verdi, mens en OTM opsjon ikke har en verdi ut fra dagens prising av instrumentet. Verdien til en opsjon kan endre seg hele kontraktstiden. Ting som kan spille inn på verdien er; kontraktslengde, prisen på det underliggende instrumentet, volatilitet i det underliggende instrumentet, osv.

Om du vil lære mer om opsjoner anbefales det å lese fanene for dette på våre sider.

bottom of page