top of page

Higher highs/higher lows og lower highs/lower lows

Indikerer om et instrument trender oppover eller nedover.

Et godt tegn på at en aksje trender oppover, er at du ser higher highs og higher lows i prisen i chartet/prisgrafen. Det vil altså si at du ser høyere topper og høyere bunner mens prisen viser en klar trend oppover.

På den motsatte siden har vi en indikasjon på at aksjen er i en nedadgående trend om du ser lower highs og lower lows i aksjeprisen i chartet/prisgrafen. Altså at du ser lavere topper og lavere bunner mens prisen viser en klar trend nedover.

bottom of page