top of page

Gjeldsgrad

Er et ord som blir brukt til å beskrive forholdet mellom gjeld og egenkapital. Det viser hvor stor del av egenkapitalen som er knyttet opp i kortsiktig og langsiktig gjeld.

Gjeldsgrad = Total gjeld / Total egenkapital

Tallet du får av denne formelen, blir ofte brukt i fundamentale analyser for selskap for å tallfeste kredittverdigheten deres.

bottom of page