top of page

Generalforsamling

Er den ledende myndighet i en organisasjon eller i et aksjeselskap. Når du har slike møter eller forsamlinger blir som regel alle eller flertallet av medlemmene/aksjonærene involvert. Under en generalforsamling kan det bli utført viktige bestemmelser om selskapets/organisasjonens drift. Det kan være ting som å velge styremedlemmer, eller avgjørelser om store saker relatert til styre eller forretningen. For at en slik avgjørelse kan vedtas, må flertallet av eierne støtte forslaget.

bottom of page