top of page

Gamma Squeeze

Er et fenomen der store prisendringer i et selskaps aksjer eller andre instrumenter, tvinger investorer til å gjøre endringer i deres posisjoner som de egentlig ikke ønsker. Disse påtvungne endringene kan i mange tilfeller påvirke prisen i det aktuelle instrumentet enda mer, som skaper en "ond" sirkel for de som er involvert.

Et typisk eksempel er en "short squeeze". Her kan en økning i prisen til et underliggende instrumentet føre til at personer som har solgt aksjer de ikke eier (shorter/låner), må kjøpe tilbake disse solgte lånte aksjene mens prisen på det underliggende instrumentet bare fortsette å øke og øke.

En gamma squeeze tar dette fenomenet enda lengre, og tvinger enda mer tilbakekjøping av aksjer for den pårørte parten. Det som skjer her er at utstedere (selgere av opsjoner) har solgt alt for mange åpne opsjons-posisjoner (usikrede opsjoner). Om prisen da beveger seg i "feil" retning, må dermed utstederen fort kjøpe tilbake det usikrede instrumentet (dekke seg). Da enten ved å kjøpe det faktiske underliggende instrumentet eller som opsjoner, men da opsjoner som går i samme retning som opsjonene di har solgt. Utstedere som ikke sikrer sine salg, kan i teorien kan ta et uendelig stort tap til oppsiden ved åpne opsjons-posisjoner om de ikke får dekket seg.

Mer informasjon om dette fenomenet her:

https://www.fool.com/investing/2021/01/28/what-is-a-gamma-squeeze/

bottom of page