top of page

Futures

Er finansielle kontrakter som lar deg som kjøper bli enig om en pris for et instrument i nåtid, som skal veksles inn en gang i en avtalt fremtid som varierer ut fra kontraktslengde.

Futures er enkelt forklart kontrakter hvor to parter blir enige om å veksle et underliggende instrument til en fastbestemt pris en gang i fremtiden.
Det gir kjøperen forpliktelsen til å kjøpe det underliggende instrumentet og selgeren forpliktelsen til å selge det underliggende instrumentet for den forhåndsbestemte prisen på eller før kontraktens løpetid.

bottom of page