top of page

Fradrag

Et skattefradrag er en utgift som du kan trekke fra på inntektene dine. Som norsk skatteyter betaler du bare skatt av overskuddet, altså netto lønn. Fradrag bidrar med at du får lavere netto lønn, og dermed lavere beskatning. La oss ta et eksempel:

Du har 500 000 kr i brutto lønn
Du har 0 kr i fradrag
Skatten din er i dette tenkte tilfellet på 30%
Ved dette tilfellet ville du altså måtte betalt = 150 000 kr i skatt

La oss si at du ved et annet tilfelle har realisert noen tap på kapitalinntekter (aksjer, instrumenter, osv). I dette tilfellet hadde du tap på 50 000 kr i aksjer og 50 000 kr i fond.

Du har 500 000 kr i brutto lønn
Denne gangen har du dermed realisert 100 000 kr i fradrag for tapene dine
Skatten er også i dette tilfellet på 30%
Her ville denne du "bare" betalt skatt for en netto inntekt på 400 000 kr. Dette på grunn av fradragene vist til over.
Skatten hadde dermed dette året blitt på 120 000 kr kontra 150 000 kr uten fradrag.

bottom of page