top of page

Forvaltningsavgift

Er en årlig avgift som går til forvaltningen av et fond. Altså til lønn og den daglige driften av det aktuelle fondet.

Denne avgiften kan variere veldig ut fra hvilken type fond det gjelder. En liten forskjellen i forvaltningsavgift mellom to fond kan gi stor forskjell i avkastning investorer av fondene får over tid. Det er derfor viktig å være bevist på hvilken avgift du betaler for fondene du er invester i.

Forvaltningsavgiften skal allerede være trukket ut av den daglige kursen som rapporteres av fondene.

bottom of page