top of page

FOMO

Står for det engelske uttrykket: "Fear of missing out", som på norsk kan oversettes til frykt for å gå glipp av noe.

FOMO er en følelse investorer kan oppleve når de ser et verdipapir stige uten at de selv ikke er investert. Slike situasjoner kan da føre til frykt, anger eller bekymringer og gi et stort ønske om å få være med på den samme investeringen. Når en investor har FOMO, kan det fort hende at en foretar seg "hodeløse" investeringer.

bottom of page