top of page

Finansielt Instrument

Er et samlebegrep for eiendeler og forpliktelser som handles i verdipapirmarkedet, derivatmarkedet og til dels valutamarkedet. Ting som går under betegnelsen instrument er:

Aksjer
Fond
Obligasjoner
Derivater
Opsjoner
Futures
Andre instrumenter som har samme karakteristika som de som er nevnt over.

bottom of page