top of page

Fiat

Fiat står for; la det skje, gjøres eller utføres på latinsk. Fiat er enkelt forklart penger uten egen-verdi. Det er penger der den som har "laget" pengene ikke har dekning til å innløse dem til ekte/reelle verdier. Fiat-penger fungerer derfor bare på tiltroen/tilliten til at den neste kjøperen i rekken også aksepterer at pengene/sedlene vil ha status som betalingsmiddel.

Fiat-penger er det vi i dag kaller penger, og bruker til de daglige gjøremålene. De aksepteres og brukes som betalingsmiddel med den enkle bakgrunnen og tiltroen til at de offentlige styresmaktene for den aktuelle valutaen vil opprettholde verdiene av "pengene".

Eksempler på fiat-penger er; Dollar, Euro, Norske kroner, osv.

bottom of page