top of page

EPS

Er en forkortelse for "Earnings Per Share", og er kalkulert ut i fra et selskaps inntekter dividert på antall utestående aksjer. Bedrifter er forpliktet til å presentere EPS eller resultat per aksje i sitt årsregnskap.

Dette datasettet er noe som kan brukes godt sammen med P/E i fundamentale analyser av et selskap.

bottom of page