top of page

EBITDA

Er et økonomisk begrep som står for "Earnings before interests, taxes, depreciations and amoritzations". På norsk kan dette oversettes til: inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger.

Et selskap som har stort overskudd via EBITDA kan i mange tilfeller ha høye investeringer. Det kan føre til at selskapet får betydelig lavere totalt driftsresultat (EBIT).

Om du som fundamental investor vil se hva selskapet faktisk har igjen etter alle utgifter, renter og skatt, må du se på årsresultat eller driftsresultat (net income). Dette er profitten som blir igjen i selskapet etter alle utgifter, og inngår i selskapets kapitalbeholdning.

EBITDA blir av mange regnet som et veldig kontroversielt tall. Det viser langt fra hele sannheten om et selskaps økonomiske helse. Formålet med denne utregningen er å kunne sammenligne lønnsomheten mellom ulike selskap, dette ved å fjerne effekten av de forskjellige balansepostene som kommer før resultatet vises.

bottom of page