top of page

Desentraliserte apper - dApps

En "dApp" er en digital applikasjon eller program som eksisterer og kjører på et "blockchain-nettverk".

En standard applikasjon/program som for eksempel Twitter, kjører på et datamaskinsystem som er eid og styrt av en enkelt organisasjon/bedrift. Dette gir denne bedriften/organisasjonen full autoritet over applikasjonen. Med en standard applikasjon kan det være mange brukere av samme applikasjon, men den er styrt av en enkelt organisasjon.

En "dApp" blir i motsetning kjørt på et desentralisert nettverk (blockchain). Det gjør at applikasjonen er åpen og tilgjengelig for alle brukere. Den er heller ikke styrt av en enkelt autoritet/organisasjon. Om Twitter hadde blitt utviklet som en "dApp" og blitt kjørt på et "blockchain-nettverk", ville alle brukere kunne publisert meldinger. Når en melding hadde blitt publisert og kjørt på nettverket, kunne ingen, ikke en gang utvikleren av "dAppen" slettet eller moderert innholdet i denne meldingen.

"dApps" har mange bruksområder, det er derfor mange store bedrifter/organisasjoner som bruker mye ressurser på å forske på emnet.

bottom of page