top of page

Desentralisering

Betyr å spre en virksomhet eller driften over flere steder. Du flytter da makt og kapital fra sentrale områder og fordeler den over et større område både geografisk og sosialt.

Innen kryptovaluta og "blockchain-nettverk", vil desentralisert si at ingen er avhengig av en sentral styreenhet for å få utført en oppgave i nettverket. Nettverket fungerer altså med den strake motsetning til typisk store organisasjoner, banker og myndigheter. I "blockchain-nettverk" trenger du ikke måtte stole på noen, alle medlemmene av nettverket får tilgang til eksakt samme data i form av en offisiell "regnskaps/transaksjons-bok" (ledger). Om en aktør i nettverket prøver å endre noe som står i transaksjonsboken, vil dette forsøket på endring/manipulering bli avvist av majoriteten av medlemmene i nettverket. Et desentralisert nettverk vil derfor bli sterkere, sikrere og mer stabilt jo flere medlemmer/datamaskiner som er med i nettverket, og hvor mange datamaskiner transaksjonsboken er spredt på.

Et "blockchain-nettverk" er heller ikke avhengig av en sentral database som lagrer informasjonen i nettverket. Dette fordi alle noder/datamaskiner i nettverket har tilgang til den offisielle transaksjonsboken, og oppdaterer sin lokale bok i henhold til denne når det har skjedd transaksjoner på nettverket. Siden alle brukere har tilgang til samme informasjon, er et desentralisert "blockchain-nettverk" mer robust en et sentraliserte nettverk. "Blockchain-nettverk" har god beskyttelse mot dataangrep og tap av strømtilførsel, da datamaskinene/nodene i nettverket er spredt over hele kloden. Du får også et nettverk som alltid er på og alltid fungerer, som igjen gjør at du ikke trenger å være redd for at oppgaver/transaksjoner i nettverket ikke skal bli utført.

bottom of page