top of page

Bullish og Bearish

Om et instrument eller en aksjonær er "bullish" vil det si personen har tro på at det underliggende instrumentet skal stige i verdi. Om noen for eksempel sier de "er bullish på gull", så menes det at de tror at prisen til gull vil stige. Det finnes også "bullish patterns" og "bullish setups". Dette er mønster og "setups" som historisk sett har vist seg å gi avkastning i det underliggende instrumentet etter at de har fremkommet.

Motsatt har du da altså "brearish" som er akkurat det motsatte av "bullish"

bottom of page