top of page

Avvik

Er definert som hendelser og situasjoner som faller utenfor det vi tenker som normalen. Altså ting som "normalt" ikke skjer.

bottom of page