top of page

Aksjeindeks

Er en måte å måle verdiutviklingen til et større antall aksjer på. Du får da et inntrykk av den generelle utviklingen markedet opplever. I media blir det ofte nevnt at børsen stiger eller faller, det de egentlig mener da er at en spesifikk aksjeindeks stiger eller faller i verdi. Om en hel aksjeindeks stiger eller faller i verdi, så betyr det at den sammenlagte verdien av alle de underliggende aksjene har steget eller falt i verdi.

Det finnes mange forskjellige aksjeindekser. Disse er ofte delt opp i spesifikke sektorer eller land. De mest kjente er Dow Jones Industrial Average (DJIA) og S&P 500, som følger de største amerikanske selskapene. I Norge har vi OSEBX-indeksen, denne innehar de største selskapene som er notert i Norge. OSEBX er hovedaksjeindeksen til Oslo Børs.

bottom of page