top of page

52 week high/low

Er den høyeste og laveste prisen et instrument har vært handlet for innen for tidsperioden på et år (52 uker).

Dette er en indikator som ofte brukes for å "screene" etter aksjer som er nær ved å nå et utbrudd opp av en formasjon, eller nær ved å nå en bunn.

bottom of page