top of page

Investeringskonto Zero
 

Har mange av de samme egenskapene som en ASK, deriblant utsatt beskatning. Fordelene kontra ASK er:

 

  • Du har større fleksibilitet i hva du kan handle, både i inn og utland (USA med mer)

  • Du kan få ekstra inntekt på den norske aksjebeholdningen i form av rente på utlån til store institusjonelle aktører. (En kan alltid kjøpe og selge aksjene når en vil) Les mer her.

Ulempen med en Zero-konto er at det realiseres skatt på alle penger som tas ut av kontoen. Du får altså ikke ta ut innskuddet skattefritt som med en ASK. En annen ulempe, vertfall for noen, er at kontoen må brukes sammen med Nordnet, da det bare er de som tilbyr denne tjenesten. Pareto har et alternativ som heter Pareto Investeringskonto, men denne har bare muligheten for å samle alle investeringer i fond, altså ikke aksjer.

 

For mange kan investeringskonto Zero være et flott supplement til en ASK om en ønsker å gjøre handler utenfor EØS og være eksponert mot ETF-er og lignende.

investeringskonto zero aksjer fond investeringskonto zero konto investering

bottom of page