top of page

Hva er teknisk analyse?(TA)
 

Det bør alltid være underliggende faktorer som er med på å bestemme om en investor skal investere i et instrument eller ikke. Du gjør som regel da en teknisk analyse eller en fundamental analyse. Hovedforskjellen mellom fundamental analyse og teknisk analyse (TA), er at fundamental analyse ser på underliggende verdier, mens TA ser på historikk, prisbevegelse, formasjoner og tekniske indikatorer. Den som har gjort analysen kan da gjøre seg et valg om instrumentet bør handles på grunnlag av disse faktorene.

TA blir ofte beskrevet som den historiske kollektive adferden til alle aktører i markedet. Markedet handler om penger og følelser, som investor har nok de fleste kjent på både grådighet og frykt. Teknisk analyse er som sagt bare en måte å sette disse adferdene og handlemønstrene i system. Det gir på ingen måte en fasit på hva som kommer til å skje, og nybegynnere avslører seg fort om de bruker order "skal" for nye prisbevegelser. Ved å studere historiske bevegelser, finne mønstre og hva sannsynligheten er for at disse kan skje igjen. Kan du som investor bruke TA til å lage gode modeller for sannsynlige nye utfall av prisbevegelser. Det er altså et "verktøy" mange aktører bruker, som igjen gjør at potensielle nye utfall har en selvoppfyllende "profeti".

TA, teknisk analyse, technical analisys, TA, mønster patterns.JPG

Kilde: wallpaperaccess.com

 

 

Som sagt må du ikke tenke at du bruker teknisk analyse som en fasit på hvordan et instrument kommer til å bevege seg. Det er heller en måte å predikere en sannsynlig/mulig retning det aktuelle instrumentet kan ta ut i fra analysen av de historiske prisbevegelsene.

Hensikten med teknisk analyse

 

TA viser altså de kollektive bevegelsene fra alle deltagere i markedet. Historiske bevegelser blir derfor brukt som en indikasjon for fremtidig prisbevegelse. Mønster og indikatorer har vist seg å være korrelerte over mange forskjellige instrument og marked. Investorer som bruker TA leter dermed etter like "setups" uavhengig av hvilket marked instrumentene befinner seg i. Du får da et system, der en kombinasjon av forskjellige indikatorer og mønster gir en viss sannsynlighet for et spesifikt utfall.  

Mange tenker og tror at TA bare brukes av tradere, da de som regel har en hyppig tilnærming til innganger og utganger i finansielle instrument. For fundamentale investorer har i senere tid også blitt mer og mer populært å bruke TA som et supplement til å time innganger og utganger i instrumentene de har funnet via sine screeninger.

Målet med å bruke TA er i de fleste tilfeller å oppnå meravkastning i forhold til å bare holde instrumentet over tid, du reduserer også da risikoen du får ved å sitte i et instrument over en lengre tidshorisont.

Strategier som omhandler teknisk analyse med forskjellige oppsett finner du her.

hva er teknisk analyse? teknisk analyse ta hva er teknisk analyse ta teknisk analyse

bottom of page