top of page

Hva er opsjoner?
 

En opsjon gir en investor rettigheten og muligheten til å kjøpe eller selge et finansielt instrument til en avtalt pris til et avtalt tidspunkt i fremtiden. Det er viktig å bite seg merke i muligheten og ikke obligasjonen til å gjøre denne handelen. Som regel blir opsjoner brukt sammen med aksjer, men de kan også brukes med ETF-er, råvarer, kryptovaluta, osv.

 

Når du kjøper en opsjonskontrakt, kjøper du rettigheten til å kjøpe 100 andeler/aksjer i det underliggende instrumentet. Det vil si at du kan gire eksponeringen mot dette instrumentet ganske kraftig ved å kjøpe opsjoner kontra å kjøpe det underliggende instrumentet. Om du ønsker å bare opprettholde for eksempel en aksjeposisjon vil du med opsjoner også redusere risikoen til nedsiden, mer om dette under.

Prisen du betaler for å få denne rettigheten kalles en Premium. Dette er en sum utstederen av opsjonen får for å ta på seg risikoen med å tilby deg som kjøper denne rettigheten. Du skriver dermed en avtale der usteder påtar seg ansvaret for å kjøpe tilbake eller å selge deg instrument til en bestemt pris, mer om utsteding her. Om opsjonen går til avtalt forfallsdato (expiration date) uten å bli innløst vil utstederen av opsjonen tjene penger lik premiumen. Det største tapet du som kjøper av opsjoner kan få er derfor premiumen.

Kjøpe opsjoner

 

Å kjøpe opsjoner, blir i de aller fleste tilfeller gjort på engelsk. Vi forklarer derfor hva de forskjellige terminologiene er på engelsk, slik at du som leser skal få en litt bedre forståelse for begrepene og hvordan du handler opsjoner rent praktisk. Punktene du må gjøre rede for under en handel av opsjoner hos en megler, forklares under:

Type = Limit betyr at når du ligger en ordre, vil ikke megler fylle ordren på en kurs høyere eller lavere enn den kursen du har spesifisert.

Buy/Sell = Her velger du Buy to open for å kjøpe opsjoner og Sell to Open for å utstede opsjoner.

Quantity = Her velger du hvor mange opsjonskontrakter du vil handle med underliggende 100 stk pr opsjonskontrakt

Expiry = expiration date. Altså når opsjonskontrakten skal gå ut.

Strike = Prisen kjøper av opsjonen (altså deg) skal få muligheten til å handle på innen expiration date.

Call/Put = Her velger du om det skal være en kjøps (call) eller salgs (put) opsjon.

Price = Prisen du ønsker å betale for opsjonskontraktene (Dette blir lagt i ordreboken om prisen er under ask). Se aksjehandel for mer informasjon om ordrebok.

Duration = Her velges det hvor lenge ordren skal ligge i markedet. G.T.C. betyr good to close, som betyr at ordren vil være ute i markedet til den går igjennom.

 

Ticker

Opsjoner har også en ticker som gir informasjon om opsjonskontrakten for det aktuelle instrumentet. En forklaring av hvordan en leser denne kommer under bildet.

Opsjons quote options ticker name

Kilde: ally.com

 

I bildet over ser du en forklaring på engelsk, men vi kan ta en liten forklaring norsk:

XYZ = Hvilken aksje eller instrument denne opsjonen er basert på.

DECEMBER 17, 2021 = Logisk nok expiration date, altså når opsjonenskontrakten går ut.

70 = Er "strike price", altså hva du som kjøper av opsjonskontrakten kan utløse kontrakten på innenfor expiration date.

Call = Om det er en kjøps eller salgsopsjon.

$3.10 = Premiumen du betaler for akkurat denne opsjonen.

 

For å forstå mer om de grunnleggende prinsippene med opsjonshandel, skal vi videre forklare de to base typene av opsjoner som finnes. Disse er call (kjøpsopsjon) og put (salgsopsjon). Disse to opsjonstypene blir brukt sammen for å lage og utforme de fleste typer av opsjon-strategier. Det er derfor veldig viktig å forstå seg på disse om du vil bruke opsjoner.

hva er en opsjon? opsjoner kontrakter hva er en opsjon? opsjon opsjoner

bottom of page