top of page

Hva er kryptovaluta og blockchain?
 

En kryptovaluta eller krypto, er enkelt forklart en digital valuta som du kan bruke til å kjøpe varer og tjenester. Det er en eiendel som alltid er virtuell, og det brukes kryptografi for å sikre transaksjonene. Krypto kommer fra gresk og betyr «skjult», og kryptografi er en måte å skjule informasjon i ulike kommunikasjonskanaler. Det finnes etter hvert en rekke kryptovalutaer. Ulike selskap og organisasjoner har laget egne versjoner, ofte kalt tokens.

 

Den første kryptovalutaen som ble oppfunnet er kalt Bitcoin. Den ble oppfunnet i 2008 av en enda ukjent person med pseudonymet «Satoshi Nakamoto». Bitcoin har siden den gang vokst til å bli et verdensomspennende finansielt nettverk for verdioppbevaring og betaling.

Måten kryptovalutaer fungerer på er ved hjelp av en teknologi kalt blockchain. Dette er en desentralisert teknologi som er spredt over et stort antall datamaskiner. Disse behandler og skriver inn alle transaksjonene som har vært på kjeden i informasjonsblokker også kalt "blocks". Blockchain kan kalles en desentralisert og distribuert «transaksjonsbok».

Desentralisert nettverk

 

Innen blockchain vil desentralisert si at ingen er avhengig av en sentral styreenhet for å få utført en oppgave i nettverket. Det er altså den strake motsetning til typisk store organisasjoner, banker og myndigheter. Du trenger derfor ikke stole på noen, alle datamaskinene/medlemmene av nettverket i kjeden får tilgang til eksakt samme data i form av en offisiell "regnskaps/transaksjons-bok" (ledger). Viss en aktør i nettverket prøver å endre noe som står i transaksjonsboken vil dette bli avvist av majoriteten av medlemmene i nettverket. Et desentralisert nettverk vil derfor bli sterkere, sikrere og mer stabilt jo flere medlemmer/datamaskiner som er med i nettverket.

Et slikt nettverk er heller ikke avhengig av at en sentral database lagrer informasjonen i nettverket. Dette fordi alle noder i nettverket har tilgang til den offisielle transaksjonsboken og oppdaterer sin lokale bok i henhold til denne når det har skjedd transaksjoner på nettverket. Siden alle har tilgang til samme informasjon, er en desentralisert blockchain mer robust en sentrale nettverk. Desentraliserte nettverk har god beskyttelse mot dataangrep og tap av strømtilførsel, da datamaskinene/nodene i nettverket er spredt over hele kloden. Du får også et nettverk som alltid er på og alltid fungerer, som igjen gjør at du ikke trenger å være redd for at oppgaver i nettverket ikke skal bli utført.

Som en database, lagrer blockchainen informasjon elektronisk på et digitalt format. Blockchain er best kjent for sin ekstremt viktige rolle i kryptovalutasystem som Bitcoin og Ethereum. Blockchainen er da med på å behandle, sikre og lagre alle transaksjonene som skjer på nettverket. Innovasjonen med blockhain er at den garanterer gjengivelsen, og sikkerheten av en mengde data og generer tillit mellom brukere uten behovet for en tredjepart (som for eksempel en bank).

 

At du kan gjøre transaksjoner uten å gå gjennom en tredjepart er en av de viktigste kjennetegnene med kryptovaluta. Denne egenskapen gjør at en blockchain ikke blir styrt av en sentral autoritet, som står i sterk kontrast til tradisjonell fiat-valuta. Kryptovaluta er dermed teoretisk sett immun mot manipulasjon av en styrende enhet, som for eksempel myndighetene.

blockchain, hvordan fungerer blokkjedeteknologi.png

Kilde: hemonto.com

Linker til bøker om kryptovaluta og blockchain finner du her.

hva er kryptovaluta og blockchain? hva kan du gjøre med kryptovaluta og blockchain? kryptovaluta

420 125 Trading.png
bottom of page