top of page

Hva er fundamental analyse?
 

En fundamental analyse blir ofte definert som en evaluering av instrument og selskapers intrinsike-verdi, eller «virkelige» verdi. Du analyserer dermed faktorene som kan påvirke den fremtidige prisen av et instrument/selskap som enda ikke inngår i kursen/prisen. En enkel forklaring av fundamentale verdier er forklart i nybegynner fanen her. En fundamental analyse kan se på informasjon rundt bransje/sektor, nøkkeltall, makroomgivelser, ledelse, osv.

 

Fundamentale verdier

 

Når du skal gjøre en fundamental analyse av et selskap eller instrument har du ofte en rekke av verktøy og teknikker som kan brukes for å gjøre en vurdering av de «fundamentale verdiene».

Fundamentale verdier for et selskap blir ofte vurdert ut i fra verdier som resultat, omsetning, EPS, spådd vekst, profittmarginer, osv.

 

Du kan også ha fundamentale verdier i andre instrument som gull/sølv, krypto, eiendom, opsjoner, råvarer, valutaer osv. Du ser da etter hvilken underliggende verdi som ligger bak disse instrumentene.

 

For en opsjon kan slike verdier for eksempel være at den er ITM. For en krypto/blockchain kan det være den underliggende verdien i teknologien eller bruksområdet. For eiendom kan det være markedsverdi, fremtidig vekstpotensial, leieinntekter, osv.

 

Som du ser er det mange muligheter, som fundamental investor ser du etter de underliggende verdiene bak et instrument eller selskap. Du kan da analysere verdiene i forhold til hva markedet priser de til i dag for å se om verdiene egentlig burde vært priset høyere en hva markedet har bestemt.

Ved hjelp av en fundamental analyse kan du som investor se etter "underpriste" instrument og selskap hvor du vil plassere kapital for en lengre tidsperiode. Du har da ha gjort deg opp en mening om at selskapets eller instrumentets faktiske verdi er/burde være høyere enn hva markedet vurderer den til i dag. Du kan da tenke deg at du kan kjøpe selskapet/instrumentet på «tilbud» i forhold til hva du tenker selskapet «burde» være verdt med dagens fundamentale verdier i bakhånd, altså at du har funnet en god kjøpsmulighet.

Men husk! Markedet har i de aller fleste tilfeller rett, du bør derfor være veldig grundig i din analysering før du konkluderer med at markedet har feilpriset de fundamentale verdiene i et instrument.

hva er fundamental analyse investering analyse fundamental vurdering hva er fundamental analyse

bottom of page