top of page

Hva er fond?
 

Et fond er kapital som er satt til side for et bestemt formål. Innen finans blir begrepet normalt brukt om penger som er plassert i et bestemt fond som har som oppgave om å gi best mulig avkastning til et gitt risikonivå.

 

Historisk sett har disse gitt bedre avkastning enn vanlig banksparing. Et fond er en samling av flere aksjer og rentepapir. Som eier av et fond, eier du andeler i fondet. Ved en fondssparing sprer du risikoen og kapitalen over mange selskaper og markeder på en enkel og i mange tilfeller billigere måte enn å investere i aksjer direkte selv. Et fond er en kollektiv investering der flere sparere går sammen om å plassere kapitalen sin i verdipapirmarkedet.

Det finnes flere ulike typer fond, vi tar en gjennomgang av disse i kommende faner. Du kan også lese om de spesifikke ved å trykke på lenkene under:

 

fond hva er fond aksjefond verdipapir hva er fond fond

Reklame:

 

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

bottom of page