top of page

Hva er en emisjon?
 

En emisjon er noe et selskap gjør for å hente inn mer kapital. Disse pengene kan gå til alt fra drift, utvikling, for videre vekst, betaling av lån, oppkjøp, sammenslåing eller annet.

 

Måten de henter inn pengene på, er ved å utstede (trykke) mer aksjer, altså det blir mer aksjer totalt i selskapet. Disse nye aksjene kan da investorer kjøpe slik at det tilfører selskapet mer kapital. En slik handling fører derfor til en viss "utvanning" for eksisterende aksjonærer om de ikke tegner seg i emisjonen.

 

Vi har tre typer emisjoner som er vanlige å bruke:

 

emisjon rettet emisjon hva er en emisjon utstede hva er en emisjon emisjon?

bottom of page