top of page

Hva er aksjer?
 

Aksjeinvestering er noe som er lett å komme i gang med i dagens teknologiske verden. Det trenger heller ikke være kapitalkrevende å begynne med. For mange er det likevel vanskelig å vite hvordan en begynner og hva en aksjeinvestering er.

 

Med aksjer har du muligheten til å kjøpe en andel av et selskap. Om du kjøper en aksje av et selskap, er du altså medeier i dette selskapet. Det innebærer at du får rettigheten til å stemme på saker som selskapet tar opp under en generalforsamling, og at du høster gevinster om selskapet gir utbytte, eller aksjeverdien stiger.

 

Selskap kan være privateid, unotert eller notert på en børs som selskapet foretrekker. Det kan være mange grunner til at et selskap er notert eller at eieren ønsker å selge en andel av selskapet til eksterne aksjonærer. Det kan være alt fra at selskapet ønsker å hente inn penger via en emisjon, at langtidseiere ønsker å selge en del av kaken for å hente inn gevinst for utviklingen av selskapet eller at eksisterende eiere ønsker å kvitte seg med selskapet. Årsaken kan være så mangt, men som en aksjeinvestor får du muligheten til å kjøpe disse frie andelene av selskapet.

Grunnen til at de fleste investorer gjør investeringer i selskaper og aksjer, er for å prøve å oppnå avkastning. Over tid har aksjemarkedet gitt ekstremt god avkastning. Som aksjeinvestor har du muligheten til å velge hvilke selskap du selv tror kan gi god avkastning, eller som du synes er solid driftet.

aksjer fond investering aksjeverdi indeks aksjer aksjer

S&P 500 long term chart.jpg
historisk avkastning på børs

Kilde: investing.com

Som du ser på bildet over, har den historiske avkastningen for aksjer vært solid. Dette er et bilde av den brede S&P 500 indeksen i USA. 

Tilsvarende avkastning har også vært tilfelle på den norske børsen:

OSLO børs indeks avkastning.png

Kilde: e24.no

 

Ting å tenke over

 

Det kan være lett å la seg rive med når en ser slik utrolig bra historisk avkastning. Man må huske at dette er en avkastning over lang tid, og at den kommer fra indekser som følger de største selskapene på de aktuelle børsene. Om du har lyst på tilnærmet lik avkastning som indeksene over, anbefales det å ta en kikk på avsnittene vi har om fond. Som du ser av grafene, har også de bedre indeksene hatt perioder med store nedganger. Du bør derfor har et langtidsperspektiv om du vil følge disse.

Som aksjeinvestor må du tåle store svingninger og variabelt resultat. Det kan være vanskelig å lykkes som investor av enkeltselskaper. Du bør derfor prøve å finne din fordel og strategi om du vil prøve deg i dette markedet. Både å forstå og håndtere risiko er ekstremt viktig om du skal gjøre investeringer.

 

Det er også en fordel om du bestemmer deg for å være en fundamental investor eller trader som har egne definerte strategier. Ikke vær en spekulant som spontant kjøper noe fordi det høres bra ut, eller at noen har sagt at det høres bra ut. Da kan du like godt gå til Norsk Tipping og spekulere vekk pengene der.

Å mestre markedet som investor av inviduelle aksjer, krever derfor at du finner en strategi, lærer og behersker denne, følger planen 100%, håndtere risiko og tar valg med dette i bakhånd. Å unngå for stor kompleksitet, men heller fokusere på å mestre en spesifikk del av investering eller trading kan i mange tilfeller være det beste.

bottom of page