top of page

Handel av aksjer
 

Når du har opprettet bruker hos en aksjemegler og valgt hvilken konto du ønsker å bruke. Er neste steg å overføre midler/penger til den valgte megleren og kontoen. Du er nå klar til å handle aksjer på børsenDette er en ganske enkel og lik prosess hos alle meglere. Når du har bestemt deg for hvilken aksje eller instrument du vil handle, må du legge inn en ordre i ordreboken med kjøperkurs.

 

Kjøperkurs/pris er hva du er villig til å betale pr. aksje. Deretter velger du antall aksjer du vil kjøpe på denne kjøperkursen. Totalsummen/beløp for handelen med kurtasje blir automatisk regnet ut og vist av megler. Til slutt velger du en dato for hvor lenge du ønsker at ordren skal ligge ute i markedet. Når alt dette er gjort, kan du velge å legge inn ordren eller avbryte.

Eksempler på handler

 

Om du ligger inn ordren så betyr ikke det automatisk at handelen går gjennom. En aksjehandel går mellom to aktører i markedet, om de er enig på pris og antall enheter vil handelen foreta seg automatisk. Hos de fleste meglere kan du se ordreboken, i denne ser hvor nærmeste selger og kjøper har lagt ut en ordre.

 

Om du vil kjøpe aksjen/instrumentet med en gang, må du ligge inn en ordre på nærmeste salgsordre. Det er også mulig å "fiske" etter en bedre pris ved å ligge seg nær eller et godt stykke under nærmeste salgsordre i tilfelle du synes prisen som aksjen selges for pr. i dag er litt for dyr.

 

La oss ta noen eksempler:

  • Per ønsker aksjer i Vitas AS, siste handlede kurs var på 13 kr, og når han ser i ordreboken ligger det inne en salgsordre på 5000 aksjer til denne prisen. Per syntes dette er en ok pris etter å ha vurdert selskapet, og ligger inn en kjøpsordre på 1000 aksjer til 13kr. Handelen skjer automatisk og Per er eier av aksjer i selskapet.

  • Per ønsker aksjer i Vitas AS, siste handlet kurs var på 13 kr, men når han ser i ordreboken ligger nærmeste salgsordre på 5000 aksjer til 15 kr aksjen. Per syntes ikke selskapet er verdt mer enn 13 kr aksjen, og ligger inn en kjøpsordre på 1000 aksjer til 13 kr. Denne ordren går ikke automatisk gjennom, men ligges inn som en ordre i ordreboken som selgere kan se. Om selgerne syntes prisen er grei etter å ha tenkt seg om, kan det være de senker prisen til 13 kr og selger 1000 aksjer til Per. Ordren til Per vil ligge i ordreboken lik datoen han satt for kjøpsordren, eller til han manuelt kansellerer ordren.

  • Per ønsker aksjer i Vitas AS. Siste handlede kurs var på 13 kr, men når han ser i ordreboken ligger det bare inne en salgsordre på 500 aksjer til 13 kr. Neste salgsordre er på 3000 aksjer til 15 kr aksjen. Per hadde et ønske om å kjøpe 1000 aksjer til 13 kr, han ligger derfor inn ordren. 500 av aksjene går automatisk gjennom og inn på kontoen hans. Resten av ordren ligger enda ute i markedet, og ordren er lik de siste 500 aksjene til 13 kr. Denne kjøpsordren ligger i ordreboken til den går gjennom, til datoen for kjøpsordren går ut, eller til han manuelt kansellerer ordren.

handel av aksjer investering handel ordre handel av aksjer handle aksjer ordrebok handel av aksjer

ordrebok_edited.jpg

Kilde: nordnet.no

 

Oversikt av en ordrebok hos en megler, i dette tilfellet Nordnet.

Som du ser er det flere scenario som kan oppstå under noe så enkelt som en aksjehandel. I teksten over er det vist til det mest vanlige du kan komme bort i som en enkeltaktør. Om du har blitt mer viderekommen, og følger spesielle trading-strategier for aksjehandel, bruker stop-loss, eller andre automatiske handler, kan ordrene utspille seg litt annerledes. I teorien går en handel uansett ut på at en kjøpsordre og salgsordre blir lagt ut i en ordrebok, der de automatisk gjennomføres om kjøpspris og salgspris er like. 

bottom of page