top of page

Gode fundamentale verdier
 

Det er viktig at du som fundamental investor lager deg prosedyrer og sjekklister for hva du tenker er gode fundamentale verdier for de aktuelle instrumentene du vurderer. Å spesialisere seg på en sektor eller type av instrument du leter etter kan også være lurt. Da får du spisset inn kompetansen bak vurderingen av de underliggende verdiene i instrumentet.

Fundamentale verdier som kan vurderes

  • Er det en god forretningsmodell?

  • Kan verdiene øke i fremtiden?

  • Har selskapet eksisterende verdier/kapital?

  • Er det en økende inntjening bak det fundamentale?

  • Er forretningsmodellen skalerbar?

  • Hvor sikre er verdiene i fremtiden?

  • Er det en fremvoksende sektor? 

  • Har du høy avkastning på investert kapital?

  • Er det en solid ledelse bak driften?

  • Har de som drifter selskapet/innsidere en stor eierandel av aksjene i selskapet?

Hvordan det kan brukes

 

Det neste er å finne ut om du virkelig forstår hva som driver instrumentets markedsavkastning på børsen gjennom fundamentale verdier. Du bør fort gjøre deg opp en mening på hva du ikke forstår bak det aktuelle instrumentet og hva du har en god forståelse for når du skal vurdere verdiene og hva som påvirker disse.

 

Dette reduserer sjansen for at du havner i faren for å få en kognitiv bias mot instrumentet der du bare leter etter de gode fundamentale sidene. Slike biaser kan gjøre at du unngår å lete etter de potensielle farene ved instrumentet/selskapet, også kalt "comformation bias".

Som regel har markedet «alltid» rett, det er derfor viktig å finne ut hvorfor markedet ikke er enig med deg om at selskapet er billig i forhold til sine fundamentale verdier. Du bør derfor prøve å belyse alle de fundamentale sidene rundt instrumentet. Både positive og negative.

 

Selvsagt finnes det tilfeller der markedet enda ikke har fått priset inn instrumentets verdier, eller økende fremtidig vekst av verdier. Det er disse du er på let etter som fundamental investor ved hjelp av fundamental analyse. Du du må derfor vurdere etter verdier som nevnt over, samt lære deg å bruke spesifikke faktorer når du screener/leter etter gode fundamentale instrument/selskaper. Som fundamental investor er du på jakt etter gode undervurderte "kvalitetsselskap".

fundamentale verdier hva er gode fundamentale verdier i et instrument fundamentale verdie

bottom of page