top of page

Fundamentale verdier
 

Fundamentale verdier i et selskap blir ofte definert som om; de faktisk tjener penger? Har økende omsetning? Leverer overskudd? Eller har verdier som penger eller utstyr? Fundamentale verdier blir ofte kalt intrinsik verdi.

Når du skal vurdere om et selskap er priset etter fundamentale verdier eller ren spekulasjon, er det mange ting du kan vurdere dette etter.

 

Det det kan være en stor fordel om du har innsikt og forståelse for en spesifikk sektor/bransje. Med sektor menes eksempler som; olje & gass, gaming, healthcare, fornybar energi, bank/finans, osv. Om du har innsikt og forståelse for hva selskaper i en aktuell sektor driver med, kan du ha en fordel i forhold til investorer som bare ser rent på tall eller tekniske indikatorerInnsikten kan være at du jobber i bransjen, eller bare har ekstra forståelse for hva selskapene i denne sektoren driver med.

Når du har bestemt deg for hvilke sektorer du føler deg komfortabel med å gjøre research og investering i, kan neste punkt på listen være å se etter selskaper som leverer solid inntjening eller opplever stor vekst. Verdier som P/E, økende omsetning, EPS, P/B, gode marginer og resultat er faktorer du bør sette deg inn i om du ønsker å finne selskap som leverer godt på den fundamentale fronten.

 

Det er et kjent sitat som sier at du skal kjøpe aksjer i selskap som leverer produkt som du selv syntes er bra og bruker mye. Som eksempel kan dette være selskaper som; Cola, Apple, Microsoft, Netflix, HBO, Monster, osv. Du har da investert i sikre og solide selskap med god inntjening, solid kapital og eierstruktur, fast utbyttebetaling og stor brukerbase. Slike selskap kalles ofte for: "Dividend Aristocrats"

Når du har fått god innsikt i hva fundamentale verdier er, er komfortabel med å gjøre en grundig research og har innsikt i en spesifikk sektor. Kan du lete etter mindre og kanskje lokale selskaper, som du ser opplever stor vekst i inntjening, salg, osv. Du kan da ha muligheten til å få være med på en større reise i selskapets historie. Det er alltid mer risiko innblandet når du investerer små undervurderte selskap, men det kan i noen tilfeller føre til store gevinster over tid.

 

Du finner mer om fundamental analyse, spesifikke fundamentale strategier og faktorer for fundamentale screenere på sidene for viderekomne, eller ved å følge disse linkene:

verdier fundamentale fundamentalt investering verdier fundamentale verdier 

bottom of page