top of page

Fortrinnsrettet emisjon
 

Er en emisjon som er rettet mot selskapets eksisterende aksjonærer. Denne formen sikrer selskapets eksisterende eiere fra utvanning, og blir ofte sett på som en aksjonærvennlig emisjon. Disse fortrinnsrettede emisjonene har ofte "garantister" som dekker for x-antall % av de nye aksjene som skal trykkes opp.

 

Selskaper fører praksisen med garantister i tilfelle de eksisterende aksjonærer ikke ønsker å tegne seg, eller ikke har nok midler til å tegne seg for alle aksjene de er tildelt. Bruken av garantister blir da en sikkerhetsløsning for selskaper som ønsker å få inn all kapitalen de forespeilte seg før emisjonen ble satt.

Slike garantister er ofte store institusjonelle investorer, større selskap eller fond.

fortrinnsrettet emisjon emisjon rettet fortrinnsrettet emisjon

bottom of page