top of page

Tidsrammer
 

Når du bruker teknisk analyse (TA) ser du først og fremst på prisgrafer (charts). Ved hjelp av historiske prisbevegelser, teknisk indikatorer og mønster kan du predikere fremtidige prisbevegelser. Prisgrafen samt indikatorene kan brukes på forskjellige måter ut i fra hvilken tidsramme du ser på. Du kan sette opp prisgrafen etter forskjellige tidsrammer ut i fra hvor hyppig du har tenkt å gjøre en inngang eller utgang i et instrument. Du vil se prisbevegelsene i chartet på forskjellige måter ut i fra hvilken tidsramme du bruker.

De mest brukte tidsrammene for TA er:

  • 5 minutters grafen

  • 15 minutters grafen

  • Timesgrafen

  • 4 timers grafen

  • Daglig grafen

  • Ukentlig grafen

  • Måneders grafen

 

Om du bruker "candlesticks" i prisgrafen, vil de forskjellige tidsrammene vise en "candle" for hver enhet av disse rammene. La oss si du har en tidsramme på 1 time, da vil en "candle" i prisgrafen/chartet være prisbevegelsen over en time, osv. Du kan da endre tidsrammen for prisgrafen ut fra hvilken handelsstrategi du har. De kortere tidsrammene er som oftest brukt av intradag-tradere. Daglig og ut mot månedlig grafer blir som regel brukt av swing-tradere og fundamentale investorer.

 

Eksempler på bruk av forskjellige tidsrammer

 

Det er også fult mulig å kombinere disse forskjellige tidsrammene. Du kan da for eksempel bruke den kortere tidsrammen til å time en inngang i et instrument, mens du bruker de lengre tidsrammene for å se at instrumentet har rett "setup" ut i fra strategien du har valgt å følge. Se eksempel:

 

En investor som er interessert i investere i et sølv instrument, kan etter å ha studert en prisgraf (chart) i de lengre tidsrammene ha funnet ut at den trades nær et støttepunkt. Dette har vist seg å være et punkt hvor den typisk snur opp igjen ut i fra historiske bevegelser.

Om du dermed zoomer inn på chartet med en lavere tidsramme, kan du se om instrumentet fortsatt er i en stødig nedtrend, eller har vist tegn til å snu eller bunne ut trenden. Du kan da avvente til du ser tegn på at instrumentet er i ferd med å finne en bunn i de kortere tidsrammene før du investerer i det langsiktig:

sølv ukentilg teknisk analyse Silver

Kilde: tradingview.com

Som du ser av det ukentlige chartet (prisgrafen), har sølv bunnet ut rundt 22/23 dollar ved flere anledninger. En investor som kunne tenke seg å kjøpe instrumentet kan derfor vurdere å handle når det når en pris rundt disse nivåene.

Sølv times chartet.PNG

Kilde: tradingview.com

Om samme investor hadde brukt flere tidsrammer kunne det vært mulig truffet en bedre inngang rundt 21.8/22 der du ser en markant endring i trenden på instrumentet ved en lavere tidsramme (bildet over). Ved å bruke flere tidsrammer kan du som du ser få en "tryggere" inngang. Du kan da avvente å se at instrumentet har endret trend og lager et bunnmønster, eventuelt lager en oppadgående trend før du investerer.

Som du ser kan tidsrammer brukes til mye. De brukes på forskjellige måter ut i fra hvilken type investor du er, og hvilken tidshorisont du har på investeringen. Uansett er det ofte lurt å kombinere forskjellige tidsrammer for å få en god indikasjon på hvilken trend det aktuelle instrumentet du er interessert i har. 

tidsrammer forskjellige tidsrammer en dagers tidsramme forskjellige tidsrammer

bottom of page