top of page

Faktorer som spiller inn ved fundamental analysering 
 

Faktorer du kan vurdere etter når du holder på med FA, kan være tallfestet data som finnes i ting som driftsresultater og tall rundt virksomheten til et instrument/selskap. Dette er tall som ikke kan tolkes på noen annen måte enn å lese å evaluere tallene/resultatet som står svart på hvitt i den aktuelle rapporten. Slike tall er faktorer som:

 

Den andre faktoren er informasjon og datapunkt som er vurderbare og ikke kan tallfestes like lett. Her er det opp til deg som investor å gjøre så mye bakgrunnssjekk du kan, for å få en god forståelse for hva som blir priset inn i det aktuelle instrumentet. Disse verdiene/punktene kan være ting som:

  • Bransje/sektor

  • Konkurranse

  • Fordel i forhold til andre bransjer eller instrument/selskap i samme sektor

  • Ledelse

  • Makro

  • Politikk

  • Lover og reguleringer

 

Ved å sette deg inn i disse tingene kan du som fundamental investor gjøre deg opp gode meninger for hvorfor et selskap prises til sin aktuelle pris i markedet. Du kan da finne selskap som er «underpriset» i forhold til sine nåværende eller fremtidige verdier, og gjøre en vurdering om denne informasjonen enda ikke har "nådd" markedet.

Strategier innen fundamental analyse, samt bruk av screening for å finne instrument som kan være interessante for videre analysering og investering finner du her.

Om du vil lete etter aksjer selv som følger spesifikke fundamentale kriterier som du ønsker at de skal ha. Anbefales disse to nettstedene for fundamental screening:

faktorer som spiller inn fundamental analysering fa faktorer som spiller inn fundamental analyse faktorer

bottom of page