top of page

De fire essensielle komponentene
 

Blockchain

Vi begynner med den digitale kjeden av blokker, også kalt blockchain. Enkelt forklart er Blockchain en lang rekke med blokker (blocks) eller elektroniske informasjonsenheter som er lenket sammen i en kjede. Disse blokkene muliggjør det å utvinne, skape og bruke desentraliserte penger. Inne i en blokk kan det bli lagt til mye forskjellig informasjon. En fellesnevner er uansett at de inneholder noe om hvem som sendte, hvem som mottok, og hvor mye som ble sendt. Altså en transaksjon.

I tillegg inneholder blokken en revolusjonerende funksjon, kalt hash-er. Dette er to nøkler som fungerer som signaturer. Den ene hash-en tilhører den tidligere blokken i kjeden, og den andre tilhører den nye blokken. Den eneste måten en ny blokk kan bli lagt til i kjeden (blockchainen), er om blokken blir bekreftet via nøklene (hash-ene) av alle nodene/datamaskinene i nettverket.

de fire essensielle komponentene en har de er essensielle komponenter essensielle komponenter er de

blocks, blokker, blockchain.jpg

Kilde: inevo.no

Noder og brukere

For at blockchainen skal fungere må du ha et nettverk av flere noder/datamaskiner. En node er en bruker i blockchainnettverket, altså en datamaskin som utfører oppgaver i kjeden. Nodene i en blockchain bekrefter derfor transaksjoner og informasjonen nye blokker inneholder. De har også en oppgave i å legge til nye blokker i kjeden. Aktive noder konkurrerer (minere og stakere) om å utvinne nye blokker som kan brukes i blockchainen.

 

Når en oppgave er gjort, blir den nye informasjonen distribuert til alle andre noder i nettverket, som igjen oppdaterer sin dokumentasjon om blockchainen. Jo flere noder som er aktive i nettverket, jo mer desentralisert, sikker og stabil blir blockchainen. Det er fordi at alle nodene i nettverket må bekrefte at transaksjonen som har skjedd er i henhold til den offisielle transaksjonsboken (forklart under). Flere datamaskiner må også «knekkes» for at et angrep på blockchainen skal lykkes. En slik desentralisert nettverksstruktur med mange noder, skaper et robust, sikkert og stabilt nettverk.

Som nevnt over trenger nodene en felles referanse. Det brukes da en «transaksjonshovedbok» (ledger) som er unik for hver kryptovaluta. Funksjonen til denne forklares under bildet.

nodes, noder, brukere, p2p, blockchain.png

Kilde: elearningindustry.com

Kryptovalutaens "transaksjonsbok"

Noe av det som gjør at kryptovalutaer er så spesielle er at transaksjonsbøkene deres (ledgere) er offentlige og distribuerte. Om du hadde hatt en sentral tredjepart som en bank eller lignende er disse bøkene skjult og «hemmelige». Det gjør at du kan få svakheter med at disse kan angripes og endres uten at noen vet om det.

En kryptovaluta har offentlige bøker, som i praksis betyr at alle noder i nettverket har tilgang til informasjonen i dem.

 

Nodene kan derfor enkelt bekrefte eller avslå nye transaksjoner på kjeden. Vi kommer nå tilbake til hash-ene (nøklene) til de inviduelle blokkene. Alle noder i nettverket som skal bekrefte transaksjoner har tilgang til alle foregående transaksjoner og blokker. Nye blokker inneholder som nevnt en signatur fra blokken som kom før dem. Om noen i nettverket prøver å forfalske en transaksjon vil nodene i nettverket enkelt sile den ut ved hjelp av den offentlige transaksjonshovedboken. Dette medfører derfor at du får et sikkert og desentralisert nettverk.

transaksjonshovedboken
ledger, transaksjonsbok, blockchain, security.jfif

Kilde: businessinsider.com

Kryptovalutas spesifikke egenskaper

Den siste komponenten som utgjør en kryptovaluta er selve valutaen. De fleste kryptovalutaer er programmert på en slik måte at det ikke kan «trykkes opp» mer enn et forhåndsbestemt antall enheter. Bitcoin har for eksempel maks antall 21 millioner Bitcoins som kan utvinnes. De kryptovalutaene som ikke har et konkret antall enheter, har som regel en protokoll som sørger for at utvinningen av valutaen tar en viss tid. Dette sørger for at utvinningen av nye enheter samsvarer med verdien som utvinnes.

crypto-vs-banking, fiat vs crypto, krypto.jpg

Kilde: e-zigurat.com

bottom of page