top of page
Covered Call
 

Denne strategien går ut på at du først eier en aksje, deretter selger du call opsjoner helt til det tilsvarer et likt antall som aksjer du eier. Du har dermed "covered" alle de solgte/utstede call opsjonene med dine egne aksjer.

 

Strategien kan generere inntekter til investorer som tror at aksjeprisen til den underliggende opsjonen ikke skal gå mye mer til oppsiden i tiden fremover.

Det er viktig å vite at du da redusere gevinster til oppsiden, og heller ikke har spesielt med sikkerhet til nedsiden om aksjen begynner å falle. 

Tjen penger mens aksjen konsoliderer

Inntektene kommer dermed bare av salgene av opsjonene. Du som selger håper og tror da at aksjen du eier skal ha en periode med sideveis bevegelser, og ønsker dermed å kapitalisere på dette. Du blir altså betalt for å "gi vekk" en andel av mulig fremtidig oppside.

Grunnen for at de fleste velger å gjøre denne strategien "covered", er for de ikke skal måtte betale en potensielt uendelig høy sum til investoren som sitter på "andre siden" av handelen. Dette kunne vært tilfelle om den underliggende aksjeprisen hadde gått høyt over "strikeprice", uten at du hadde hatt egne aksjer som sikkerhet. Se bilde under for illustrasjon:

hva er en covered call kan en beskytte seg med call en covered call investering med covered call

TheBasicsofCoveredCalls-e9b54e56a9c74812b728f6c4585e4192.webp

Kilde: investopedia.com

Den mest vanlige grunnen for at investorer bruker en "covered call", er at de allerede har hatt god gevinst i aksjen de holder. De kan da selge call opsjoner for å hente enda mer "sikker" gevinst.  Det kan være i tilfeller der de er fornøyd med det de har hentet av gevinst fra denne aksjen allerede. Om den underliggende aksjen fortsetter å gå "sideveis", kan investoren utstede en ny runde med "covered calls" og tjene enda litt mer på aksjene, om de fortsetter sitt sideveis mønster.

Inntektene du får for å selge/utstede disse opsjonene, kan for eksempel kombineres med å kjøpe OTM put opsjoner. Det kan være med på å sikre gevinsten du allerede har fått av å holde denne aksjen.

 

Et tenkt eksempel kan være: Du har en posisjon i en indeks som har gått 15% for året og du er forholdsvis fornøyd med gevinsten. Du tenker allikevel at du vil ha litt mer gevinst og selger noen call opsjoner. Med denne traden henter du 3% til med avkastning. For å sikre at du ikke taper all den gode gevinsten du har hatt i år, kjøper du noen OTM put opsjoner. Disse betales med noe av premiumen du fikk for å selge call opsjonene. La oss si at disse koster deg 1,5% og sikrer deg 12% gevinst for året.

Du har dermed når denne traden utføres hentet 16,5% gevinst, og sikret 12% gevinst for året uansett hvordan aksjemarkedet og aksjeprisen går videre. Som du ser er det mye du kan gjøre med opsjoner og det finnes et stort antall strategier rundt dette.

bottom of page