top of page

Candlesticks og linje-diagram
 

Den mest brukte metoden for å vise prisbevegelser i en prisgraf (chart) er ved å bruke "candlesticks". Som navnet tilsier formes det en "candlestick" som viser prisbevegelsen over en enkelt tidsperiode for den aktuelle tidsrammen.

Altså om du er i 15 minutters chartet/rammen vil en "candlestick" være prisbevegelsen over en 15 minutters periode, mens ved en tidsramme på 1 dagers, vil en "candlestick" være prisbevegelsen instrumentet har hatt over en hel handelsdag.

 

Måten en "candlestick" blir utformet

Det høyeste punktet på en "candlestick" er den høyeste prisen instrumentet har blitt handlet for i den aktuelle tidsrammen. Motsatt er det laveste punktet den laveste prisen instrumentet har blitt handlet for i den aktuelle tidsrammen.

"Kroppen", altså den tykkere delen av en "candlesticken" indikerer åpningskursen og stengningskursen for den aktuelle tidsrammen.

Om "candlesticken" har en blå/grønn "kropp", vil det si at stengingskursen for den aktuell tidsrammen var høyere en åpningskursen. En rød "kropp" har dermed en lavere stengningskurs en åpningskurs. Du kan ha forskjellige farger på disse, men i de fleste TA-charts vil det være blå/grønn og rød/svart farge. Se eksempel:

Candlestick pattern chart

Kilde: definedge.com

Teknisk analyse ved hjelp av "candlesticks" er ofte enklere enn å bruke en standard linje-graf, da du får flere visuelle inntrykk og mønster ved å se på et "candlestick" chart.

 

Det finnes et stort antall måter å analysere en videre utvikling av et instrument ved å bruke forskjellige typer av "candlestick mønster". De mest brukte og kjente mønstrene, samt mer informasjon om hvordan du bruker disse, finner du her.

Et typisk "candlestick" chart kan se slik ut:

candlestick osbex.PNG

Kilde: tradingview.com

Over ser du prisbevegelsene i en "candlestick" graf (chart) for Oslo Børs (OSEBX) indeksen med en-dagers tidsramme.

Bruk av linjediagram

 

Når det kommer til linjediagram, så er dette det mest brukte og "standard" visningsoppsettet hos de fleste meglere og lignende. Med linjediagram får du et enkelt chart med visning av en prisbevegelse ut i fra en gitt tidsramme, som for eksempel en uke eller en dag. Dette visningsoppsettet er ikke brukt noe særlig til teknisk analyse, men heller mer som en oversikt over hvordan prisbevegelsen har vært for et spesifikt instrument. Et bilde som illustrasjon vises under teksten:

Sølv linjekart linechart silver

Kilde: cnbc.com

Her ser du et typisk linje-chart fra instrumentet sølv/USD. Oppe til venstre ser du nåværende pris, samt endring i prosentuell prisbevegelse i forhold til dagens åpningskurs. Som du ser er dette en 5 dagers tidsramme for diagrammet med visning av 5 minutters bevegelser. Du får dermed en enkel og grei oversikt over hvordan instrumentet har blitt handlet de siste 5 dagene.

sølv linjekart - år silver usd chart

Kilde: cnbc.com

Over ser du altså samme linje-chart fra instrumentet sølv/USD. Forskjellen med forrige bilde er at vi her ser instrumentets prisbevegelser daglig over 1 år.

Som du ser kan begge typene av prisgrafer har sine fordeler og ulemper. Det er uansett greit å vite forskjellen, og hvordan disse leses ut i fra hvilken strategi du har som investor. Som nevnt over er "candlesticks" den mest brukte metoden for teknisk analysering, mens vanlige linje-charts som regel blir brukt til å gi en oversikt.

candlesticks og line-diagram hva er candlestick og linje-diagram linje-diagram

bottom of page