top of page

Andre måter å vurdere risiko, samt sikre seg i markedet
 

Det aller smarteste du kan gjøre når det gjelder å forsikre deg i markedet, er å følge med selv. Du kan da redusere beholdningen i volatile marked og under usikre tider. Om det er mye usikkerhet på grunn av politiske eller makroøkonomiske sammenhenger, kan usikkerheten i de finansielle markedene øke. Vi har da en indeks som kalles VIX, som er et symbol for "Chicago Board Options Exchange Volatility Index". Denne indeksen er også kalt "fryktindeksen", og følger volatiliteten i markedet. 

 

Om VIX-en er høy er det et tegn på at noe er på gang i markedene, og at du bør være mer varsom som investor. Historisk sett går denne nedover over tid, men får ekstreme topper når usikkerheten er som mest. VIX indeksen er som regel negativt korrelert med SP&500 indeksen, faktisk er den inverse korrelasjonen mellom disse de to de siste 10 årene -81%.

 

VIX vs SP500.png vix index fear index

Kilde : dailyfx.com

VIX indeksen ble opprettet av CBOE i 1990 for å fungere som en referanseindeks som måler volatilitetsforventningene av det fremtidige aksjemarkedet.  Indeksen reflekterer marked-deltakernes forventninger for volatilitet over de neste 30 dagene. Enkelt forklart gjør den disse beregningene ved å monitorere implisitt volatilitet på opsjoner for SPX indeksen. Mer om VIX kan du finne her.

Det er et sitat som sier; "Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful". Dette er noe du kan tenke over om du ønsker å være en kontrær investor. Om du ser litt godt etter, er det på toppen av en VIX spike du bør handle aksjer, da disse markerer de fleste bunner i en aksjekorreksjon. Du bør uansett være varsom med å kun bruke dette som en indikator, da det alltid er vanskelig å fange en eksakt bunn under en korreksjon. Denne indikatoren bør derfor brukes sammen med andre slike kontrære indikatorer, om du ønsker å prøve å "time" en inngang i et fallende marked. 

Sikring i markedet

Som beskyttelse mot risiko og nedgang på børsindeksene. Kan du da enten redusere beholdningen din når VIX indeksen begynner å få moment oppover, eller sikre deg via å kjøpe instrumenter/opsjoner. Du må da kjøpe instrument som følger VIX indeksen direkte, og gir deg positiv avkastning som veier opp for fallet du har på den generelle posisjonen din. Dette blir ofte kalt å "hedge" en posisjon. 

 

Det finnes også en del ETF-er som kjøper futures på VIX indeksen. Disse kan du vurdere å kjøpe i tider med høyere volatilitet. Husk at slike ETF-er alltid taper penger over tid, og bare er ment å holde i korte tidsperspektiv som en "hedge".


En annen mulighet er å kjøpe bear (negativt korrelerte) markeds-instrumenter eller bear (negativt korrelerte) markeds ETF-er. Du kjøper da disse som en "hedge" for de indeksene som du er eksponert mot med din eksisterende beholdning. Disse bear-instrumentene kan være instrumenter som:

 

 

En større liste for slike ETF-er finner du her. De fleste av disse instrumentene finner du via din aksjemegler.

 

Lik som med VIX ETF-ene så taper også disse bear-produktene alltid verdi over tid, og er bare ment for å holdes når markedene går nedover og er veldig volatile (ref VIX indeksen).

SP500 avkastning årsmodell S&P 500 seasonality index

Kilde: charts.equityclock.com

Som du ser av denne historiske 20 års lange grafen har de amerikanske indeksene en betydelig forskjell i når de opplever stor og lav avkastning. En slik avkastningsprofil stemmer også bra med de skandinaviske markedene. Det kan derfor være lurt å følge sesong-syklusen til aksjer og indekser. Ingenting er sikkert i aksjemarkedene og ingenting blir 100% likt, men det kan ofte være lurt å se til historien for å finne gode måter å være forberedt på hva som kan skje. Ved å bruke denne indikatoren kan du da ha mindre tid i markedet som betyledig reduserer risikoen som kan oppstå når du er investert.

Håndtere risiko

 

Det kan være stor markeds -og inviduell posisjons-risiko under volatile marked. Det er i slike tilfeller at du bør vurdere om du har gode nok stop-losser, og om disse tilbyr tilstrekkelig sikkerhet. Du bør også vurdere å redusere hvor stor porteføljeeksponering du vil ha under slike perioder.

 

Om du absolutt vil holde din portefølje i markedet under slike perioder, kan du som vist over vurdere å kjøpe deg ekstra forsikring via opsjoner og finansielle instrument. Som nevnt i avslutningen for nybegynnere, er håndtering av risk det aller viktigste du kan gjøre som investor. Det er verktøy nr. 1 for å bevare kapital.

I boken Marked Wizards. Blir noen av de beste investorene gjennom tidene intervjuet og blir stilt spørsmål. Når spørsmålet kommer til hva som står bak suksessen, svarer de aller fleste at å håndtere risk er punkt 1. når det kommer til deres suksess. Som en liten påminnelse: 

Risk risiko gain needed relative to loss

Kilde: viridianadvisors.com

 

RISK MANAGEMENT = SUCKSESS

risiko andre måter å vurdere risiko sikring i markedet sikring av risiko i markedet andre måter å vurdere 

bottom of page