top of page
Aksjesparekonto (ASK)
 

Denne kontoen er en nyvinning som kom i 2017. Formålet med denne kontoen er at du på lik linje med investeringselskap, skal kunne samle alle aksjer og aksjefond i en konto.

På denne kontoen kan du dermed reinvestere pengene etter et salg, uten å måtte realisere gevinst.

 

Enkelt forklart betyr det at du får utsatt skatt på gevinster du får ved verdipapirhandel. Denne gevinsten kan etter salg settes inn i en ny aksje eller et fond UTEN beskatning for videre verdistigning. Dette er en ypperlig måte å utnytte renters rente-effekten.

Pengene kan også bare stå inne på kontoen til du finner et nytt verdipapir du ønsker å investere i. Det er ikke før gevinst over innskudd tas ut av kontoen at du må betale kapitalskatt.

 

Alle innskudd som er gjort på en ASK kan til en hver tid tas ut skattefritt. Det blir ikke realisert skatt før du kommer over innskudd. Se eksempel under:

 

Innskudd = 100 000 kr

Du investerer i aksje som stiger til 150 000 kr

Gevinst over innskudd = 50 000 kr

 

Etter salg av aksjen kan du ta ut innskuddet på 100 000 kr skattefritt, og bruke de resterende 50 000 som er gevinst til å re-investere i nye selskaper eller fond. Det betales altså ikke skatt før du har tatt ut OVER totalt innskudd på ASK som i dette tilfellet var 100 000 kr.

 

Som med Aksje og fonds-konto, betaler du skatt på realisert gevinst lik kapitalskatt.

 

Via en aksjesparekonto kan du bare handle aksjer og fond som tilhører EØS og de må ha en aksjeandel lik minimum 80%. Du får også skjermingsfradrag ved å bruke en Aksjesparekonto.

Mer om aksjesparekonto kan du finne her

aksjesparekonto ASK aksjesparekonto ASK aksjer fond aksjesparekonto

bottom of page