top of page

Aksje og fondskonto
 

Dette er den "vanligste" typen verdipapirkonto. Her overføres penger inn til kontoen og du kan direkte handle aksjer, fond og diverse instrumenter. Alle kjøp og salg "loggføres" av megleren, og du må betale skatt og får fradrag for hver enkelt handel. La oss si at kapitalskatten ligger på 30%, om en da kjøper Selskap1 AS til 1000 kr og selskapet stiger til 2000 kr før du selger blir regnestykket:

 

Kjøps kurs = 1000 kr

Salgs kurs = 2000 kr

Gevinst = 2000 – 1000 kr = 1000 kr

Skatt (30%) = 300 kr (som kommer på etterfølgende års skattemelding)

Profitt = 700 kr etter at skatt er betalt

 

 

Motsatt blir det om en går på et tap:

 

Kjøps kurs = 2000 kr

Salgs kurs = 1000 kr

Tap = 2000 – 1000 kr = 1000 kr

Fradrag (30%) = 300 kr (som også legges til som fradrag på etterfølgende skattemelding)

Reelt tap = 1000 kr – fradraget på 300 kr som blir trukket av inntekten du har på etterfølgende års skattemelding.

 

Som du ser, har du med denne kontoen oppgjør for hver enkelt handel. I Norge får du fradrag lik kapitalskatten på alle tap ved verdipapirhandel. Denne kontoen er dermed veldig enkel å forholde seg til når det gjelder skatt og oppgjør.

aksje og fondskonto aksje konto fond aksje og fondskonto

fradragsberettiget
bottom of page